Brede School Academie Utrecht

Welkom

De Brede School Academie (BSA) is een unieke school waaraan basisscholen en middelbaren scholen meewerken. De BSA is bedoeld voor kinderen met talent uit groep 6,7, 8 en de brugklas havo/vwo van de deelnemende scholen.

De kinderen op de BSA hebben het denkniveau om naar havo of vwo door te stromen, maar zij worden gehinderd door een taalachterstand of omdat ze in een taalarme omgeving opgroeien. Op de BSA krijgen zij de kans om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat zij hun talenten volop kunnen ontwikkelen.

Het BSA-team