Nieuwe boeken binnen gesponsord door SKF

  Wat zijn ze blij. Bijna net zo blij als de kinderen!

Dankzij de sponsoring van SKF en de hulp van de Kinderboekwinkel Utrecht hebben onze leerlingen weer nieuw leesvoer! Leesmeters maken dus.