Aanmelden leerlingen schooljaar 2017-2018

Beste IB-er / leerkracht / schoolleider,

De aanmeldprocedure voor schooljaar 2017/2018 is inmiddels afgerond. De start van de BSA is vanaf maandag 4 september aanstaande. Potentiële leerlingen kunnen pas in het volgende jaar weer worden aangemeld. Medio mei 2018 begint de nieuwe selectieronde. Het zijn de meest ambitieuze en gemotiveerde leerlingen met leerpotentie van jullie school. Het kan zijn dat er meer geschikte leerlingen zijn dan dat er plek is.  Na screening van alle aangemelde leerlingen bepaalt de selectiecommissie van de BSA welke leerlingen definitief mogen deelnemen aan de BSA. Op basis van gelijke geschiktheid, zal er door de BSA worden geloot. De leerlingen krijgen via de scholen een brief van de BSA met de uitslag van de selectie.

Wij streven ernaar om leerlingen van alle deelnemende scholen een plek te bieden, zodat alle deelnemende scholen zijn vertegenwoordigd. De verdeling is naar rato van het totaal aantal leerlingen in groep 5.

Alvast veel succes bij het selecteren!

Team BSA

 

 

Aanmelden groep 6 BSA-leerlingen (huidige groep 5) 2017-2018 (gesloten)

BSA Aanmelding schooljaar 2017-2018 groep 6

Beste IB-ers, schoolleiders en leerkrachten,

Dit is het aanmeldingsformulier voor de geselecteerde leerlingen van de huidige groep 5 t.b.v. de BSA schooljaar 2017-2018. Definitief aanmelden is alleen mogelijk via dit formulier. Later in de selectieprocedure worden de DOD's van de definitief geplaatste leerlingen gevraagd.
Aanmelden is mogelijk vanaf 18 mei tot en met 11 juni 2017!

 • In geval van afwezigheid vader/moeder/verzorger  Onderpresteerder = lln. presteert structureel minder dan hij, op grond van zijn capaciteiten zou kunnen (vaak hogere rekenscores en lagere taalscores). Als gevolg daarvan stroomt hij ten onrechte uit naar een lager niveau dan hij zou kunnen. High potential = lln. presteert conform verwachting en stroomt uit naar HAVO/VWO. Hoewel hij goed presteert zou hij toch baat hebben bij de BSA op basis van achtergrond en verwachtingen in schoolloopbaan.  Welke eigenschappen laat de leerling op school zien? Meerdere antwoorden mogelijk.
  Algemeen: het onderpresteren mag niet te wijten zijn aan gedragsproblemen en het gedrag mag geen belemmerende invloed hebben op het onderwijsproces in de BSA-groep.
 • Beschrijf hier een korte motivatie waarom je denkt dat ouders+lln. intrinsiek gemotiveerd zijn voor de BSA. Gebruik hiervoor ook aantekeningen uit het motivatiegesprek.

Aanmelden groep 7 BSA-leerlingen (huidige groep 6) 2017-2018 (gesloten)

BSA Aanmelding schooljaar 2017-2018 groep 7

Beste IB-ers, schoolleiders en leerkrachten,

Dit is het aanmeldingsformulier voor de geselecteerde leerlingen van de huidige groep 6 t.b.v. de BSA schooljaar 2017-2018. Definitief aanmelden is alleen mogelijk via dit formulier. Later in de selectieprocedure worden de DOD's van de definitief geplaatste leerlingen gevraagd.
Aanmelden is mogelijk vanaf 18 mei tot en met 11 juni 2017!

 • In geval van afwezigheid vader/moeder/verzorger  Onderpresteerder = lln. presteert structureel minder dan hij, op grond van zijn capaciteiten zou kunnen (vaak hogere rekenscores en lagere taalscores). Als gevolg daarvan stroomt hij ten onrechte uit naar een lager niveau dan hij zou kunnen. High potential = lln. presteert conform verwachting en stroomt uit naar HAVO/VWO. Hoewel hij goed presteert zou hij toch baat hebben bij de BSA op basis van achtergrond en verwachtingen in schoolloopbaan.  Welke eigenschappen laat de leerling op school zien? Meerdere antwoorden mogelijk.
  Algemeen: het onderpresteren mag niet te wijten zijn aan gedragsproblemen en het gedrag mag geen belemmerende invloed hebben op het onderwijsproces in de BSA-groep.
 • Beschrijf hier een korte motivatie waarom je denkt dat ouders+lln. intrinsiek gemotiveerd zijn voor de BSA. Gebruik hiervoor ook aantekeningen uit het motivatiegesprek.