Aanmelden leerlingen schooljaar 2018-2019

Beste IB-er / leerkracht / schoolleider,

De aanmeldprocedure voor schooljaar 2018/2019 is inmiddels geopend. Via de teamcoördinatoren van de BSA ontvangen jullie een uitnodiging om de selectieprocedure te doorlopen. In april start het selecteren van de geschikte leerlingen. Wij streven ernaar om leerlingen van alle deelnemende scholen een plek te bieden, zodat alle deelnemende scholen zijn vertegenwoordigd. De verdeling is naar rato van het totaal aantal leerlingen in groep 5. Hieronder vinden jullie het inschrijfformulier voor geschikte BSA-leerlingen.

Alvast veel succes bij het selecteren!

Team BSA

BSA Aanmelding schooljaar 2018-2019 (huidige groep 5)

Beste IB-ers, schoolleiders en leerkrachten, Dit is het aanmeldingsformulier voor de geselecteerde leerlingen van de huidige groep 5 t.b.v. de BSA schooljaar 2018-2019. Definitief aanmelden is alleen mogelijk via dit formulier. Later in de selectieprocedure worden de stamkaarten van de definitief geplaatste leerlingen gevraagd. Aanmelden is mogelijk vanaf mei tot en met 18 juni 2018!
  • In geval van afwezigheid vader/moeder/verzorger
    Onderpresteerder = lln. presteert structureel minder dan hij, op grond van zijn capaciteiten zou kunnen (vaak hogere rekenscores en lagere taalscores). Als gevolg daarvan stroomt hij ten onrechte uit naar een lager niveau dan hij zou kunnen. High potential = lln. presteert conform verwachting en stroomt uit naar HAVO/VWO. Hoewel hij goed presteert zou hij toch baat hebben bij de BSA op basis van achtergrond en verwachtingen in schoolloopbaan.
    Welke eigenschappen laat de leerling op school zien? Meerdere antwoorden mogelijk.
    Algemeen: het onderpresteren mag niet te wijten zijn aan gedragsproblemen en het gedrag mag geen belemmerende invloed hebben op het onderwijsproces in de BSA-groep.
  • Beschrijf hier een korte motivatie waarom je denkt dat ouders+lln. intrinsiek gemotiveerd zijn voor de BSA. Gebruik hiervoor ook aantekeningen uit het motivatiegesprek.