Werkwijze

Meer dan 45 scholen in Utrecht werken mee aan een bijzonder project: de Brede School Academie (BSA). In Tiel is een BSA gestart en ook Zaanstad heeft een Brede School Academie.

De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 en de brugklas van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen.

De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan kinder- en jeugdliteratuur, want door te lezen, word je beter in taal.

Het is belangrijk dat de kinderen zelf erg gemotiveerd zijn. Het vraagt een flinke inspanning om twee keer per week extra lessen te volgen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug. De BSA biedt onderwijs in kleine groepen met uitsluitend gemotiveerde kinderen en speciaal opgeleide leraren. Maar bovenal biedt de BSA een belangrijke uitbreiding van hun taalvaardigheid en dus betere kansen op havo of vwo.

In het filmpje geeft u een indruk van de BSA en uitleg over wat de BSA is en doet.

Film BSA

De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week in verschillende wijken in Utrecht. De BSA voor het primair onderwijs heeft vestigingen in de wijken: Overvecht, Hoograven, Ondiep en Kanaleneiland. Er zijn BSA-locaties voor brugklassers op het St.Gregorius College, Gerrit Rietveld College, Leidsche Rijn College en het Amadeus Lyceum.

De BSA biedt in de zomervakantie ook een zomerschoolprogramma aan.
Meer hierover leest u op: www.zomerschoolutrecht.nl.