BSA-les

Wat doe je op de Brede School Academie?

Op de BSA wordt hard gewerkt in een “academische sfeer”. Hiermee bedoelen we een sfeer waarbij je mag laten zien dat je leren leuk vindt, je gemotiveerd bent, ambitieus, jezelf wilt verbeteren en de lat hoog legt. Wij leren kinderen dat een onderzoekende, academische en ambitieuze houding helpt om jezelf verder te ontwikkelen en uiteindelijk succes te hebben in de toekomst.

Alle activiteiten zijn bedoeld om de taalvaardigheid van de kinderen te verbeteren. Daarom geven we vooral les in kennis van de wereld, begrijpend lezen en woordenschat. We lezen allerlei soorten teksten. Door ze goed te lezen en erover te praten met elkaar, pikken de kinderen veel kennis van de wereld op. Dat wordt onder andere bereikt door het onderdeel de leestafel: bij aanvang van de les lezen de leerlingen krantenberichten, waarover zij met elkaar discussiëren en debatteren.

20160517_JvBMH9A7150Daarnaast praten we over boeken, die leuk zijn om zelf te lezen. Want, hoe meer je leest, hoe groter je woordenschat en hoe groter je woordenschat, hoe makkelijker je leest!

Wist je dat:

  • – 15 minuten per dag lezen = een miljoen woorden per jaar
  • – 15 minuten per dag lezen = vergroting van je woordenschat met ongeveer 2000 woorden