Dag BSA, hallo UGO!

Het is zover; per 1 augustus 2021 nemen we afscheid van de BSA en verwelkomen we UGO! UGO staat voor Utrecht Gelijke Onderwijskansen en is een online programma, gebaseerd op het lesmateriaal en de methodiek van de BSA, voor leerlingen in groep 6, 7, 8 en klas 1 van de middelbare school om te werken aan:

  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Kennis van de wereld
  • Academische vaardigheden
  • Leesplezier
  • en meer!

Tot de zomervakantie testen we UGO met een leerkracht van de Marcusschool en de Mattheusschool in Overvecht. Ook Stichting Durf te Dromen doet mee aan de testperiode. Na de zomervakantie kunnen alle Utrechtse scholen kosteloos gebruik maken van UGO.

UGO voor iedereen

UGO is online lesmateriaal voor alle leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun taalvaardigheden te versterken. UGO maakt gebruik van de succesfactoren van de BSA. Via het online platform LessonUp kunnen scholen het UGO-lesmateriaal aan hun leerlingen aanbieden. Scholen kunnen UGO klassikaal gebruiken voor alle leerlingen, maar ook kunnen ze individuele leerlingen of kleine groepjes ermee laten werken. Met UGO lezen de leerlingen prikkelende teksten en nieuwsberichten, doen ze onderzoek, vergroten ze hun woordenschat en maken ze op verschillende manier kennis met jeugdliteratuur. Daarmee draagt UGO bij aan het vergroten van onderwijskansen en kan zeer goed als invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) of de Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's Onderwijs worden gebruikt.

Hou onze berichtgeving in de gaten!

Vanaf september 2021 krijgen alle Utrechtse scholen toegang tot UGO. Vóór het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle scholen verdere informatie over UGO en over hoe ze UGO kunt gebruiken op hun school. Zodra onze nieuwe website online is, laten we dat hier ook weten.

Al vragen over UGO?

Heb je nu al vragen over UGO of wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op.

 

Hartelijke groet, Team BSA/UGO