Dag BSA, hallo UGO!

De activiteiten van de BSA Utrecht zijn met ingang van 1 augustus 2021 gestopt. 

 

Bent u voor uw school en uw leerlingen geïnteresseerd in een gratis online lesprogramma, gebaseerd op het curriculum en de methodiek van de BSA? Dan is UGO wellicht iets voor u. Met UGO werken uw leerlingen aan:

  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Kennis van de wereld
  • Academische vaardigheden
  • Leesplezier
  • en meer!

UGO voor iedereen

UGO is online lesmateriaal voor alle leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun taalvaardigheden te versterken. Scholen kunnen het UGO-programma klassikaal inzetten, voor alle leerlingen, maar ook kunnen ze individuele leerlingen of kleine groepjes ermee laten werken. Met UGO lezen de leerlingen prikkelende teksten en nieuwsberichten, doen ze onderzoek, vergroten ze hun woordenschat en maken ze op verschillende manier kennis met jeugdliteratuur. Daarmee draagt UGO bij aan het vergroten van onderwijskansen en kan zeer goed als invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) of de Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's Onderwijs worden gebruikt.

Vanaf september 2021 kunnen alle Utrechtse scholen gratis toegang krijgen tot UGO.

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over UGO? Bezoek dan hier de website.

 

De website van de BSA Utrecht zal m.i.v. 1 november 2021 offline zijn.