Brede School Academie Utrecht

Welkom

De Brede School Academie (BSA) is géén gewone school, maar een inspirerende plek waar kinderen de kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. Een unieke school waaraan basisscholen en middelbare scholen meewerken. De BSA is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 tot met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie.

Om het onmiskenbare talent van deze kinderen tot volle bloei te laten komen, biedt de BSA een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt de BSA hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.

Het BSA-team