BSA-blog: De plastic soep bestaat niet

Hoe kun je de plastic soep in de oceaan te lijf gaan? Nou, met een helikopter met daaronder een net dat al het plastic eruit zeeft. Of met een soort onderzeevuilniswagen. Het zijn een paar van de vruchten van een lange dag noeste arbeid van de BSA-leerlingen die op de Uithof hun oplossing voor de plastic soep presenteren aan medeleerlingen, docenten, studenten en een wetenschapper.

Naar de Uithof
Mijn 11 BSA-leerlingen van het Gregorius College neem ik dinsdag mee naar de Uithof voor een dag vol wetenschap. In de collegezaal zitten ze samen met BSA-leerlingen van nog drie scholen uit Utrecht: het Gerrit Rietveld College, het Leidsche Rijn College en het Amadeus Lyceum. Eerst luisteren ze naar een echte klimaatwetenschapper. Daarna gaan ze zelf aan de slag in het laboratorium met zelfgemaakt plastic. Dan is er lunch tussen de studenten en wetenschappers en in middagdeel zijn er werkgroepen die ingaan op zeestromen. En tot slot zijn er de bovengenoemde presentaties.

Oceanograaf en klimaatwetenschapper
Hoeveel meter gaan er in een vierkante kilometer?, vraagt Erik van Sebille, Oceanograaf en Klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht aan de zaal. De hersenen van de brugklassers kraken flink want het is nog vroeg. 10.000? 100.000? Nee. 1 miljoen. De achterliggende vraag van Sebille aan de leerlingen is hoeveel plastic er in een vierkante meter in oceaan drijft? Hij legt uit dat er waarschijnlijk meer plastic op de grond in het lokaal ligt dan er drijft in een vierkante meter in de oceaan.

Proefjes doen met plastic in het lab bij de universiteit Utrecht.

Thuis of in de klas hebben de leerlingen zelf bio-plastic gemaakt. Iets wat ogenschijnlijk makkelijk gaat met een beetje glycerol, maïzena en water. Ook hebben ze petflessen, zakjes en tassen van plastic meegebracht om verschillende experimenten in het laboratorium mee uit te voeren. De verschillende plastics gaan in een grote buis met water. Aandachtig kijken de groepjes welk plastic blijft drijven en wat er gebeurt als je bijvoorbeeld zout toevoegt. De gegevens en observaties noteren ze en die gaan mee naar het middagdeel.

Echt ziek
Het middagdeel is een werkcollege waarbij de leerlingen onder begeleiding van een student Wiskunde in het fenomeen zeestromen duiken. Het is de opmaat naar een eigen oplossing. Als ik aan het einde van de dag vraag wat nou het leukste of meest interessante is, buitelen de antwoorden over elkaar heen. “De plastic soep bestaat niet het is eigenlijk plastic bouillon”, meester. “En wat gaaf dat de wetenschapper op Antarctica is geweest.” “Hoorde u dat 99 procent van het plastic niet aan de oppervlakte van oceaan drijft? 99 procent! Dat is echt ziek.”

De leerlingen van de BSA-Utrecht waren uitgenodigd op de universiteit door U-Talent.