Kunst in Overvecht

Afsluiten blok1 en 2de instroommoment

Kunst in Overvecht

Deze week sluiten alle BSA-groepen blok 1 af met een presentatie. Ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. In de week van 4 november starten we met ons tweede blok. We ontvangen die week ook 20 nieuwe leerlingen en daarmee zijn onze BSA-klassen weer goed gevuld.

De herfstvakantie is voorbij en dat betekent dat we bij de BSA weer fris van start zijn gegaan. Deze week sluiten de groepen 6, 7 en 8 het eerste blok af met en een presentatie. Alle ouders/verzorgers zijn per brief van harte uitgenodigd om bij deze presentaties aanwezig te zijn. We gaan er vanuit dat er van iedere leerlingen tenminste één ouder/verzorger of andere belangstellende komt.

Wat en hoe laat?
-De ouders/verzorgers van groep 6 krijgen een mini BSA-les om te ervaren wat hun kinderen leren.
-Leerlingen van groep 7 presenteren wat zij te weten zij gekomen over het land dat zij kozen.
-En de leerlingen van groep 8 vertellen aan de hand van hun mindmap alles over het thema ‘Kunst en Vliegwerk’.

Ouders/verzorgers van groep 6 kunnen vanaf 16.45 uur inlopen en ouders van groep 7 en 8 vanaf 17.00 uur. Groep 6 start de mini-les om 17.00 uur en bij groep 7 en 8 starten de presentaties om 17.10 uur.

Tweede instroommoment
Gedurende het eerste blok heeft de BSA haar best gedaan om in een aantal BSA-klassen op verschillende locaties de lege plekken op te vullen. In samenwerking met de scholen is dat goed gelukt. Er blijkt veel animo onder ‘nieuwe’ scholen, die ons voorheen niet kenden. De selectiegesprekken met de scholen en de leerlingen zijn achter de rug en volgende week stromen de nieuwe leerlingen in. We heten hen van harte welkom op de BSA.

Meer weten?
Ben jij IB’er of leerkracht en wil je meer weten over de BSA? Neem dan contact met ons op via:

info@bsa-utrecht.nl of;
06 – 38 00 33 22 op ma, di, woe en do tussen 10:00 – 14:00 uur.

Meer lezen?
Ben jij ouder en wil je meer weten over hoe je bijvoorbeeld je kind kunt steunen bij de BSA? Lees dan dit blog.