BSA Utrecht bezocht door delegatie TOP Academie Deventer

Dinsdag 11 november jl. bezocht een afvaardiging van de TOP Academie uit Deventer (TAD) de Brede School Academie (BSA) Utrecht om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Net als de BSA helpt TAD talentvolle leerlingen die naar havo of vwo kunnen hun taal te verbeteren.

Manon Groot Jebbink (projectleider) en Sabien Bouwmeester (docent en projectleider) van TAD woonden een deel van de les van groep 8 op onze BSA-locatie in Zuilen bij. Beide dames vonden het erg leuk om bij ons te kijken en herkenden veel van wat ze daar zagen uit hun eigen lessen, zoals de leestafel. De leerlingen lazen de krant en voerden een geanimeerd gesprek over de nieuwe uitvinding van Boyan Slat in zijn strijd tegen het plastic dat in zee en rivieren drijft. Voorafgaand aan het lesbezoek werden ervaringen uitgewisseld tussen Deventer en Utrecht.

BSA Utrecht, TAD.

Lesbezoek van TAD bij groep 8 van de BSA Utrecht.

Het thema dat groep 8 dit blok behandelt, is Plastic Fantastic en Manon en Sabien zagen dat onze leerlingen een tekst lazen over onwaarheden rondom de plastic soep. Wat ze opviel en wat ze heel erg inspirerend vonden in het lokaal was de goed gevulde boekenkast. Iets waar de BSA en haar leerlingen natuurlijk superblij mee zijn.

Van PO naar VO
De dames zijn afgereisd naar Utrecht omdat ze in Deventer een volgende stap willen zetten in de ontwikkeling van TAD. Sabien en Manon wilden van de BSA weten hoe wij de overgang van leerlingen van Primair Onderwijs (PO) na het Voortgezet Onderwijs (VO) aanpakken. Afgelopen maart is in Deventer het TAD-VO project gestart en vanaf het voorjaar gaan deze TAD-leerlingen van groep 8 één keer per week een les volgen op een middelbare school. Dan krijgen ze op een ‘BSA’-manier les van vakdocenten. Zo kunnen de leerlingen vast kennismaken met de middelbare school. Ook wilde de delegatie uit Deventer graag weten hoe wij de toelating van leerlingen aan de BSA aanpakken, hoe de BSA contact houdt met de gemeente en hoe we de toetsing aanpakken. Kortom een hoop vragen.

Combinatieklas
In Deventer is de TAD in navolging van Talenta in Almelo gestart in 2016 als een soort ‘BSA’. Momenteel krijgen twee combinatiegroepen bestaande uit ieder 15 leerlingen in Deventer les. Dit betekent dat de groepen 6, 7 en 8 samen in een klas zitten. Bij de BSA in Utrecht krijgen de leerjaren apart les. Net als in Almelo krijgen de groepen in Deventer twee keer per week les van een docent en een educatief medewerker of een onderwijsassistent. In Deventer ontwikkelen de collega’s hun lesmateriaal zelf, net als in Utrecht, alleen doen ze dit in samenwerking met Talenta uit Almelo. In Deventer komen leerlingen van ongeveer 20 van de 40 basisscholen les volgen bij de TAD.

Ongewisse toekomst
Net als voor de BSA in Utrecht staat de financiering voor Talenta in Almelo op losse schroeven. Daarmee is het voortbestaan van beide initiatieven hoogst onzeker na dit schooljaar. In Deventer gaat de TAD in ieder geval door tot en met 2022.