Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2019 – 2020

Beste ib-er, leerkracht of andere schoolfunctionaris,

De selectieprocedure voor nieuwe BSA-leerlingen voor komend schooljaar is in volle gang! Vanaf 3 juni a.s. kunnen nieuwe leerlingen voor groep 6 en instromers voor groep 7 en 8 (in overleg met de locatieleider) aangemeld worden via de buttons hieronder.

Aanmelden kan tot en met 27 juni 2019. Na die datum vindt de definitieve selectie plaats door de locatieleiders van de BSA. U ontvangt uiterlijk 4 juli 2019 bericht over het al dan niet geplaatst worden van de aangemelde leerlingen.

Heeft u vragen over de aanmeldingen? U kunt dan contact opnemen met een van onze locatieleiders.

NB: alleen intern begeleiders of andere schoolfunctionarissen kunnen leerlingen aanmelden!

aanmelden groep 6

aanmelden groep 7

aanmelden groep 8