Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2019 – 2020

Beste ib-er, leerkracht of andere schoolfunctionaris,

De selectieprocedure voor nieuwe BSA-leerlingen voor het schooljaar 2019 – 2020 is in volle gang! De uiterste aanmelddatum is inmiddels verstreken. In de eerste week van juli vindt de definitieve selectie plaats door de locatieleiders van de BSA. U ontvangt uiterlijk 4 juli 2019 bericht over het al dan niet geplaatst worden van de aangemelde leerlingen.

Heeft u vragen over de aanmeldingen? U kunt dan contact opnemen met een van onze locatieleiders.