Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2019 – 2020

Beste ib-er, leerkracht of andere schoolfunctionaris,

De selectieprocedure voor nieuwe BSA-leerlingen voor het schooljaar 2019 – 2020 is vóór de zomervakantie afgerond.  Alle aangemelde leerlingen hebben via hun basisschool bericht gekregen over plaatsing of afwijzing/wachtlijst.

Heeft u nog vragen over de aanmeldingen? U kunt dan contact opnemen met een van onze locatieleiders.