Aanmelding en selectie

Selectie

De selectie van BSA-leerlingen is essentieel: alleen met gemotiveerde leerlingen, die voldoen aan het ‘BSA-profiel’, kan de werksfeer worden verwezenlijkt die nodig is om met plezier 2,5 uur per week extra naar school te gaan en de gewenste resultaten te bereiken.

Voor het vaststellen of een kind aan het BSA-profiel voldoet, gaan we af op het oordeel van de school van herkomst. We kijken naar het niveau (havo-vwo), werkhouding, motivatie en achterstand op het gebied van taal, in vergelijking met andere vakken. De taalachterstand mag echter niet het gevolg zijn van een leerstoornis. Ook de motivatie van de ouders of verzorgers weegt mee. De deelnemende scholen worden in het voorjaar uitgenodigd een adviserende bijdrage te leveren aan de selectie. De scholen in de betreffende wijken worden hiervoor automatische benaderd.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, kan een loting nodig zijn. Kinderen die worden uitgeloot, komen op een wachtlijst.