Hoe kom je op de BSA?

BSA voor basisschool groep 6, 7, 8
Ouders en kinderen op de basisschool kunnen zich NIET zelf aanmelden. De basisschool waar het kind op zit beoordeelt en bepaalt of het kind voor de BSA in aanmerking komt. De selectie vindt plaats in het voorjaar: de school beoordeelt het leervermogen, het leerniveau, de motivatie, de ambitie en de werkhouding van de leerlingen van wie zij denken dat ze in aanmerking komen voor de BSA.
Als de school vindt dat de leerling voldoet aan het ‘BSA-profiel’, krijgen de ouders én de kinderen een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Na deze bijeenkomst kunnen zij zich bij de intern begeleider van de basisschool opgeven voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zijn het kind én de ouders aanwezig. Ze kunnen vertellen waarom zij vinden dat de BSA bij het kind past. De BSA bepaalt uiteindelijk of kinderen inderdaad aangenomen worden.

BSA in de brugklas
Kinderen die in de brugklas zitten op één van de vier deelnemende scholen, worden uitgenodigd voor een informatieavond in september. Daar ontvangen zij een aanmeldingsformulier dat zij met een motivatiebrief en/of opdracht inleveren bij de desbetreffende BSA-docent. De BSA-docent vraagt bij de mentor van het kind na of het geschikt is voor de BSA qua leerhouding en gedrag. Daarnaast wordt het advies bekeken van de basisschool waar het kind vandaan komt. De BSA-docent maakt een selectie van BSA-kandidaten en zij worden met hun ouders voor een “sollicitatiegesprek” uitgenodigd. De vijftien meest geschikte kandidaten worden uitgekozen in samenspraak met de mentoren van de brugklassen.

 

Omdat de plaatsen beperkt zijn, kan een loting nodig zijn. Kinderen die uitgeloot worden, plaatsen wij op een wachtlijst.

U en uw kind kunnen zich dus niet zelf aanmelden. U kunt natuurlijk wel aan de leerkracht of mentor laten weten dat uw kind geïnteresseerd is in deelname aan de BSA.

In de zomervakantie biedt de BSA ook een zomerschoolprogramma aan. Lees meer hierover op Zomerschool Utrecht