BSA bij U

Aanbod

Op veel plaatsen in het land wordt gewerkt aan plannen rondom de regeling onderwijstijdverlenging. Een fantastische opdracht! Maar ook een gecompliceerde.

Een doortimmerd concept

Het is niet eenvoudig om vanuit het niets een goed doortimmerd concept te ontwikkelen. Dat is ook de ervaring  van de bedenkers van de Brede School Academie in Utrecht. Zij trokken bijna een jaar uit om hun idee van zinvolle en inspirerende onderwijstijdverlenging vorm te geven. Gedurende die periode is in de eerste plaats gesleuteld aan het BSA onderwijsprogramma. Maar dat niet alleen. De makers verwerkten ook hun opvattingen over doelgroep, selectie(procedure), communicatie, imago, leerkrachtvaardigheden, verbindingen met het reguliere onderwijs en inrichting in een complete aanpak. Dit integrale model voor onderwijstijdverlenging is beschreven in de uitgave Tijd Voor Talent, van Sardes. De brochure kunt u hier downloaden: Tijd_voor_talent

Ook voor uw gemeente

Het idee van de Brede School Academie is niet exclusief ontwikkeld voor Utrecht. Het concept is over te dragen naar andere plaatsen in het land en is, met dank aan het ministerie van OCW. Meer informatie is te verkrijgen via de Brede School Academie Utrecht.

Een stap verder: ondersteuning bij implementatie

Een concept ontwikkelen is één ding. Een ander ding is een concept in de praktijk tot leven brengen als sprankelend voorbeeld van innovatief en effectief onderwijs voor talentvolle kinderen. Wij weten uit ervaring wat hierbij nog meer komt kijken. Mocht u daarom besluiten om van start te gaan met een Brede School Academie in uw gemeente, dan helpen wij u graag bij de implementatie. Sterker nog: als u dat wilt nemen we de projectleiding van A tot Z ter hand.