Hoe werkt Kijken bij de BSA?

Interesse in Kijken bij de BSA?
Bij interesse maak je een afspraak voor een eerste gesprek waarin we toelichten wat de school kan verwachten van Kijken bij de BSA. In dit gesprek wordt ook helder gemaakt met welke reden de school wil kijken bij de BSA en wat eventuele thema’s zijn voor schoolverbetering. Bij dit gesprek zijn twee medewerkers van de BSA en de directeur van de geïnteresseerde school met een of meer collega’s die de BSA-lessen zullen gaan bekijken, aanwezig. Na dit eerste gesprek wordt besloten of de school inderdaad wil meedoen met Kijken bij de BSA.

De kijklessen
Kijken bij de BSA houdt in dat de geïnteresseerde school komt kijken naar twee verschillende BSA-lessen. Deze BSA-lessen duren 2 uur en vinden plaats na schooltijd op verschillende locaties in Utrecht.

Voorafgaand aan de kijklessen spreken de kijkende leerkrachten en de medewerkers van de BSA met elkaar af waar ze precies op gaan letten: er wordt gericht gekeken naar de BSA-les, aan de hand van de kijkwensen van de kijkende school. De kijkles wordt direct na de les nabesproken met de kijkende leerkracht(en), de BSA-medewerker die meekeek en de lesgevende BSA-leerkracht. Hier vindt collegiale uitwisseling van expertise plaats. Er wordt een volgende kijkles gepland.

Na de twee kijklessen evalueren de kijkers en de BSA-medewerkers het traject Kijken bij de BSA: was het effectief, efficiënt en wat heeft het voor de kijkende school opgeleverd? Wanneer blijkt dat er bij de kijkende school behoefte bestaat voor een vervolgtraject, dan kan er een traject op maat vormgegeven in samenspraak met de kijkende school en de BSA.