Informatie

Voor wie?

De BSA is bedoeld voor talentvolle, gemotiveerde en ambitieuze kinderen. Kinderen van wie de leerkrachten denken dat ze HAVO/VWO aankunnen, maar ondersteuning nog kunnen gebruiken. Alleen een knappe kop is echter niet genoeg. Het is hard werken op de Brede School Academie. Leerlingen moeten 2,5 uur in de week, na schooltijd, extra naar school. Dat vraagt om doorzettingsvermogen. Daarom is motivatie, van zowel ouders als kind, een belangrijke voorwaarde. We zoeken kinderen die graag willen leren en bereid zijn daarvoor moeite te doen. Ouders moeten bereid zijn hun kinderen daarbij te ondersteunen. Kortom: de BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen die ECHT willen leren en zichzelf willen verbeteren. Leerlingen die de lat hoog willen leggen voor zichzelf en ambities hebben.

Wat wil de Brede School Academie?

De bedoeling is duidelijk. We willen dat in Utrecht zo min mogelijk kinderen afstromen of op het verkeerde onderwijsniveau terechtkomen. De garantie daarvoor kunnen we niet geven, maar de BSA kan wel een belangrijk duwtje in de goede richting geven. Daarvoor is het nodig om met name de taalvaardigheden van kinderen te vergroten. Vooral woordenschat en begrijpend lezen zijn sleutelvakken voor hun schoolcarrière. De BSA wil de resultaten van kinderen juist op die gebieden verbeteren. En dat lukt! BSA-leerlingen maken vooral bij begrijpend lezen mooie vorderingen.

Wat doe je?

Alle activiteiten zijn bedoeld om de taalvaardigheden van de kinderen te vergroten. Daarom is er veel aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat. Daarnaast staan ‘Kennis van de wereld’ en academische vaardigheden op het programma. Hard werken betekent overigens niet dat het onderwijs niet leuk mag zijn. Integendeel! Er wordt gewerkt met kranten en tijdschriften, en er worden veel boeken gelezen. Het onderwijs biedt boeiende, actuele thema’s, die kinderen zelf door onderzoek uitdiepen. Het presenteren van de nieuw verworven kennis vormt een belangrijk onderdeel van de leergang.

Hoe kom je op de Brede School Academie?

Ouders kunnen hun kinderen niet zelf aanmelden. De school van het kind bepaalt of een kind in aanmerking komt. Daarbij kijkt de school naar leerprestaties en leervermogen. Ook de motivatie en de werkhouding van het kind spelen een belangrijke rol. Het spreekt vanzelf dat maar een klein deel van de kinderen van een reguliere school in aanmerking komt voor plaatsing. Ouders van die kinderen worden benaderd door de school van herkomst. Na gesprekken met zowel ouders als kinderen, kunnen leerlingen voorgedragen worden voor de BSA. De BSA bepaalt of kinderen inderdaad aangenomen worden.