Julia Wowor, leerkracht BSA Noord-West

Naast mijn functie als leerkracht bij de BSA ben ik tevens werkzaam als groepsleerkracht op een school in Apeldoorn. Om mezelf te ontwikkelen, blijf ik openstaan voor nieuwe ideeën en dus ook voor nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijsprogramma. Daarom volg ik op dit moment de masteropleiding Leren en Innoveren aan de Marnix Academie te Zwolle. Voor deze opleiding doe ik onderzoek naar onderwijsvernieuwingen. Overige opleidingen/specialisaties/ervaring: taal- en leesonderwijs, startende IB-er, Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding, coachen, oplossingsgerichte gespreksvoering, traject pedagogisch tact.

Ik werk bij de BSA, omdat ik hier deel uitmaak van een kennisgemeenschap, we leren van en met elkaar. Samen met collega’s werk ik aan onderwijsontwikkeling. Prestaties van leerlingen nemen toe als leraren de ruimte krijgen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en die van hun collega’s te bevorderen.” Op de BSA krijgen talentvolle kinderen een kans hun dromen te realiseren en het is geweldig om hieraan een bijdrage te mogen leveren. Talent moet worden benut!

Een absolute must om te lezen: ‘De as van mijn moeder’. Een aangrijpende autobiografische roman van Frank McCourt. Hij groeide op in een doodarm Iers gezin in het New York van de jaren dertig. Een verhaal over hoop en overleven in de meest extreme omstandigheden. Hij had zeker geen gelukkige jeugd en toch straalt iedere zin warmte en humor uit.

Drinkt graag een kopje thee of koffie met het Algemeen Dagblad.