Kwaliteit

Kwaliteit

De opbrengst van het extra onderwijs dat BSA-leerlingen ontvangen, hangt nauw samen met de kwaliteit van zowel de docenten als het curriculum. Op beide terreinen zet de Brede School Academie hoog in. Wij selecteren excellente docenten met verschillende expertises. Alle docenten hebben ruime ervaring met de doelgroep en zijn gespecialiseerd in taalonderwijs. Zij worden intensief getraind en gecoacht door onderwijsadviesbureau Sardes. In kleine teams ontwikkelen zij het onderwijsmateriaal voor de Brede School Academie. Het onderwijsprogramma is ontwikkeld en blijft in ontwikkeling in samenwerking met onder andere Sardes. Bij de samenstelling van het onderwijsprogramma wordt rekening gehouden met drie uitgangspunten. Het programma moet:

  1. doelmatig en effectief zijn,
  2. aantrekkelijk en inspirerend zijn,
  3. toepasbaar en haalbaar zijn.

Verwachtingen van onderwijstijdverlenging zijn veelal gebaseerd op hoop. Vreemd genoeg worden resultaten nauwelijks in kaart gebracht. De Brede School Academie breekt met deze werkwijze. Het onderwijsprogramma kent heldere doelen, die zorgvuldig gemonitord worden. De vraag: “Wat heeft deze groep kinderen nodig?” is de grondslag van onze onderwijsactiviteiten. De effectiviteit gaat dus voor alles. Dat betekent niet dat het onderwijsprogramma niet aantrekkelijk mag zijn. Integendeel. Er wordt in de BSA-klas gewerkt met kranten en tijdschriften en internet. Het onderwijs biedt boeiende, actuele thema’s, waarnaar kinderen zelf onderzoek gaan doen. Ook is er veel aandacht voor het leren spreken en discussiëren over wat kinderen hebben gelezen en onderzocht.