Taal

Taal

De Brede School Academie zet in op wat het zwaarst weegt: de taal. Meer specifiek: op woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Dit zijn sleutelbegrippen voor een succesvolle schoolloopbaan en uitgerekend op die gebieden vallen veel kinderen met een taalachterstand uit.

Ervaringen met soortgelijke projecten laten zien dat op genoemde gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt kan worden, als het onderwijs voldoet aan verschillende voorwaarden. De Brede School Academie besteedt ook aandacht aan leesmotivatie, omdat bekend is dat het lezen van fictie een grote bijdrage levert aan de woordenschat en verbetering van taalvaardigheden.

Een belangrijk aspect van de Brede School Academie is de verbinding met de programma’s van de scholen van herkomst. Wij zoeken naar overeenkomsten in aanpak en methodiek, door bijvoorbeeld te werken met de aanpak van Nieuwsbegrip, maar dan op een iets andere manier dan de leerlingen op de basisschool en in de brugklas gewend zijn. Ook zoeken wij naar verbinding tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) op het gebied van de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals leren formuleren, argumenteren en debatteren en onderzoeks- en presentatievaardigheden op hoog niveau.

In de zomervakantie biedt de BSA ook een zomerschoolprogramma aan, want 6 vakantieweken zonder lezen is te lang!. Lees meer hierover op Zomerschool Utrecht