Leerlingen

Wat doe je op de Brede School Academie?

Op de BSA wordt hard gewerkt in een “academische sfeer”. Hiermee bedoelen we een sfeer waarbij je mag laten zien dat je leren leuk vindt. Wij leren kinderen dat een onderzoekende, academische houding helpt om jezelf verder te ontwikkelen.

Alle activiteiten zijn bedoeld om de taalvaardigheid van de kinderen te vergroten. Daarom geven we vooral les in begrijpend lezen en woordenschat. We lezen allerlei soorten teksten. Door ze goed te lezen en erover te praten met elkaar pikken de kinderen ook veel kennis van de wereld op. Dat wordt ook bereikt door de leestafel: bij aanvang van de les lezen de leerlingen krantenberichten, die waarover zij met elkaar discussiëren en debatteren.

Daarnaast praten we over boeken die leuk zijn om zelf te lezen. Want, hoe meer je leest, hoe groter je woordenschat en hoe groter je woordenschat, hoe makkelijker je leest!

Bekijk hier onze docu-film van de BSA:

Promo Film BSA