Voor wie is de BSA?

De Brede School Academie is bedoeld voor kinderen die de leerpotentie hebben om naar havo of vwo door te kunnen stromen, maar die gehinderd worden door een achterstand in taalvaardigheden. Daardoor hebben zij moeite om op havo- of vwo-niveau te werken. Deze kinderen hebben over het algemeen hoge rekenscores. Op vakken als begrijpend lezen en woordenschat scoren zij gemiddeld of onder gemiddeld.

Toch is alleen een knappe kop niet genoeg. De leerlingen gaan een keer per week, na schooltijd, 2,5 uur naar de BSA-les en krijgen ook huiswerk. Daarvoor is doorzettingsvermogen nodig. Motivatie en ambitie zijn belangrijke voorwaarden. Motivatie van zowel ouders als kinderen!

De BSA zoekt talentvolle kinderen die plezier hebben in leren, hard willen werken en ambities hebben. Ouders moeten bereid zijn om hun kind daarbij te ondersteunen.