Wat zie je bij Kijken bij de BSA?

Wat zie je, als je komt kijken bij de BSA? We raden aan om eerst op onze website rond te kijken om een beeld te krijgen van wat we precies doen op de BSA. Bekijk ook het filmpje  alvast voor een inkijkje in een BSA-les en voor commentaren van leerlingen en professionals.

Academische leerhouding als basis
Wij leren onze leerlingen dat een onderzoekende, academische houding helpt om jezelf verder te ontwikkelen en uiteindelijk succes te hebben in de toekomst. Dit zie je terug in het werken aan academische vaardigheden als debatteren, argumenteren, associëren, verbanden leggen, presenteren en zelfsturend leren. Het is ook een belangrijk aspect van het leerkrachtgedrag; de BSA-leerkrachten leven deze houding en vaardigheden voor.

Woordenschat vergroten
Naast de grote hoeveelheid intentioneel aangeboden woorden, maken wij onze leerlingen zeer bewust van het belang van een grote woordenschat. We stimuleren ze om in het opzoeken en leren van onbekende woorden vooral zelf de regie te nemen.

Begrijpend lezen verbeteren
In al onze lessen die wij als team ontwikkelen en steeds grondig voorbereiden in onze kennisgemeenschap, staat de inhoud van de tekst staat centraal. Deze ontrafelen we samen met de leerlingen. Onze lessen hebben altijd dezelfde structuur, waardoor we de lestijd effectief kunnen besteden aan leesbegrip.

Kennis van de wereld vergroten
Door het vergroten van kennis van de wereld, vergroot ook het leesbegrip. We werken daaraan door onze leerlingen veel en uiteenlopende kranten en tijdschriften te laten lezen, en door leesteksten over prikkelende onderwerpen aan te bieden. Bovendien hebben de leerlingen de mogelijkheid om tijdens de wekelijkse onderzoekslessen hun nieuwsgierigheid te volgen door ze zelf een onderzoeksonderwerp te laten kiezen.

Leesmotivatie bevorderen
Leesplezier en het opdoen van positieve leeservaringen staan voorop op de BSA. Met op elke BSA een goed gevulde boekenkast en door samen veel over boeken te praten volgens specifieke methodieken, bereiken we dat alle leerlingen ervaren dat lezen leuk is!

Eigen kennisgemeenschap
Bij de BSA ontwikkelen we in kleine teams ons volledige onderwijsmateriaal zelf. Ons onderwijsprogramma en onze leerkrachten blijven bovendien in beweging doordat wij onszelf steeds blijven verdiepen in recente onderwijsontwikkelingen, in het toepassen daarvan in onze lessen, en door onze samenwerking met externe partijen uit bijvoorbeeld de wetenschap.

1 + 1 = 3
Alle bovengenoemde deelaspecten samen plus de ouderbetrokkenheid, maken dat de BSA werkt. De BSA voorziet duidelijk in de (onderwijs)behoeften van een flink aantal leerlingen die naar de BSA blijven komen en waarvan we de Cito-scores op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat substantieel zien stijgen. We zien dat ons succes en de wijze waarop wij dit succes bereiken, bevestigd wordt door wetenschappelijk onderzoek.